WTO đối với Vận tải

Khi gia nhập WTO, Việt Nam sẽ có điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển của hoạt động kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động trong các lĩnh vực bao gồm vận chuyển, phân phối và hậu cần. Nhưng mặt khác sẽ có một bộ phận của lao động cấp thấp mất việc làm, cạnh tranh lao động sẽ trở thành công nhân trong khi đó nhập cư khốc liệt, lao động phi chính thức … ngày càng tăng đặc biệt là vận chuyển, phân phối và hậu cần, như đã nói ở trên là những ngành mà Việt Nam chúng ta còn yếu cả về vốn và chuyên môn.

thoi trang quang chau

Để biết khi gia nhập WTO, Việt Nam đã cam kết mở cửa với các quốc gia thành viên của tổ chức này để vận chuyển, phân phối và hậu cần và lộ trình của nó đối với các ngôi sao, chúng tôi thu thập được một số bài viết quan trọng của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trên các cam kết của Việt Nam đến với diễn đàn để đăng bài nghiên cứu và thảo luận của bạn để làm cho kế hoạch định hướng kinh doanh của họ trước những thách thức và cơ hội của WTO.
Đây là hệ thống ngắn gọn và các cam kết của Việt Nam gia nhập WTO đối với Vận tải và phân phối – Logistics. (Do văn bản dài, chúng tôi sẽ gửi một phần mỗi ngày cho phần còn lại của toàn bộ nội dung)

wto

CAM KẾT WTO VỀ – LOGISTICS
(Cam kết của Việt Nam với WTO trong lĩnh vực dịch vụ)
THỂ LOẠI

CAM KẾT WTO ĐỐI VỚI DỊCH VỤ PHÂN PHỐI
1. Việt Nam cam kết mở cửa dịch vụ phân phối khi gia nhập WTO?
2. Sự phân bố của đầu tư nước ngoài được phép phân phối các loại sản phẩm?
3. Lộ trình phân phối mở của từng loại hàng hóa cho các nhà phân phối nước ngoài được quy định như thế nào?
4. Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện các hoạt động phân phối tại Việt Nam theo hình thức?
5. Căn cứ để cho phép hoặc từ chối các cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở của các nhà bán lẻ đầu tiên cho nhà phân phối FDI?
6. Tình hình thép FDI trong lĩnh vực phân phối ở Việt Nam?
7. Các doanh nghiệp phân phối là các chi nhánh ở nước ngoài để phân phối hàng hóa tại Việt Nam?
8. Nhà phân phối bên ngoài đã không có hiện diện thương mại tại Việt Nam đã được phân phối hàng hóa tại Việt Nam?

mua hàng amazon
9. doanh nghiệp FDI được phép nhập khẩu các sản phẩm được phân phối đồng thời sản phẩm này?
10 doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam đã được thành lập cơ sở bán lẻ để bán các sản phẩm do mình sản xuất hoặc nhập khẩu nó?
11. Dự án xây dựng một siêu thị để cho thuê, gian hàng phải áp dụng các cam kết dịch vụ để cung cấp?
Việt Nam

12. quy định về mở cửa thị trường trong văn bản dịch vụ phân phối?

Xem thêm: Quy định khi vận chuyển hàng từ 7-10 tấn