Vốn nào để cơ cấu lại các ngân hàng?

Nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 đã đưa ra mục tiêu cụ thể của tái cấu trúc ngân hàng đến năm 2020 sẽ cắt giảm tỷ lệ nợ xấu, giảm số lượng các tổ chức tín dụng (TCTD) kém yếu; giảm lãi suất cho vay … Đây đều là những mục tiêu cần thiết để xây dựng hệ thống tài chính an toàn và hiệu quả, nhưng để thực hiện được thành công, một nguồn vốn đủ mạnh là một yếu tố cốt lõi.

>> Cách chuyển tiền qua số thẻ

>> Dịch vụ chuyển tiền ngân hàng Trung Quốc

Định hướng tìm vốn cho tái cơ cấu ngân hàng đã được các nhà quản lý tập trung và tìm kiếm, nhưng để đi vào thực hiện cần phải có lộ trình và cần có thời gian để nghiên cứu một cách cẩn thận.

Tái cấu trúc ngân hàng trong giai đoạn 2011-2015 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, giúp ổn định hệ thống, hoạt động ngân hàng có hiệu quả hơn, tạo ra sự tin tưởng từ người dân và các doanh nghiệp vào quyết tâm và khả năng ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

Theo chuyên gia kinh tế TS.Võ Trí Thành, sự thành công của việc tái cơ cấu ngân hàng là để chọn được 2 “lỗ hổng” lớn: xấu nợ, thanh khoản và những hiệu ứng lan tỏa một cách tiêu cực có thể có của một số tổ chức tín dụng yếu kém, dù nhỏ. Như vậy, tính đến cuối năm 2015, hầu hết các ngân hàng thương mại đã hoàn thành lộ trình bước đầu tiên để tái cơ cấu theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, lộ trình chuyển dịch cơ cấu tín dụng đến năm 2020 vẫn cần phải hoàn thiện các vấn đề sở hữu chéo, các khoản nợ xấu, xử lý các ngân hàng yếu kém, lãi suất. Hơn nữa, việc tái cơ cấu lại tổ chức tín dụng mạnh tầm cỡ khu vực và quốc tế theo mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng Vấn đề này là có một sự trở ngại rất lớn về nguồn lực.

banking

Một yêu cầu về vốn khác là việc các ngân hàng muốn áp dụng theo tiêu chuẩn Basel II. Với tiêu chuẩn này, các tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tối thiểu là 8% với cách tính chặt chẽ hơn khi ngời rủi ro tín dụng, Basel II còn tính đến yêu cầu vốn đối với rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường. Do đó, các ngân hàng phải tính đến phương án tăng vốn nếu bạn muốn lên Basel II. Do đó, nhiều nhà lãnh đạo ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước đã đã nhiều lần lên tiếng xin nới lỏng cho các nhà đầu tư nước ngoài cho các ngân hàng tăng nguồn lực tài chính.

Mặt khác, mục đích của việc giảm lãi suất cho vay 5% cũng phụ thuộc rất nhiều vào kết quả xử lý các khoản nợ xấu và việc các ngân hàng sẽ phải tăng nguồn lực như nào để tăng chi phí dự phòng và chi phí vốn. Bên cạnh đó, việc xử lý các ngân hàng yếu kém, sáp nhập ngân hàng, xử lý sở hữu chéo … cũng cần có nguồn tiền để thực hiện, không thể tiếp tục để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mua lại với giá 0 đồng như đã được thực hiện.

Xem tại: tin tức sự kiện