Trung Quốc vận chuyển hàng hóa vào Việt Nam và quỹ bảo lãnh

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2015 quy định / TT-BTC về việc thực hiện thí điểm các quy định của đại lý hải quan thực hiện Hiệp định vận tải hàng hóa giám sát giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc.

Dịch vụ mua hàng taobao
Theo đó, các quy định của Thông tư số 47, Việt Nam hiện là giám sát, đại lý hải quan để ký hợp đồng với các doanh nghiệp Trung Quốc đã thực hiện xe vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trên lãnh thổ Việt Nam để trở thành đại lý giám sát hải quan của doanh nghiệp Trung Quốc theo quy định.

van-chuyen-hang-hoa
Ngoài ra, Thông tư 47 cũng cung cấp cho các đại lý ký quỹ để giám sát hải quan. Cụ thể, để đảm bảo sự hoạt động đúng đắn của các quy định pháp luật Việt Nam cho các phương tiện vận chuyển vận tải đường bộ hàng hóa trên lãnh thổ của Việt Nam, đảm bảo nguyên trạng hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan, doanh nghiệp Trung Quốc trả tiền gửi tại các ngân hàng thương mại được giám sát bởi đại lý hải quan được giao, người thụ hưởng là đại lý của giám sát hải quan.
Số tiền đặt cọc là 2 tỷ đồng, áp dụng cho một doanh nghiệp Trung Quốc, số lượng không giới hạn các loại xe vận tải hàng hóa.

Hướng dẫn đặt hàng
Thời hạn của hạn hợp đồng đại lý ký quỹ giữa giám sát doanh nghiệp Việt Nam (Đại lý, giám sát hải quan) và các doanh nghiệp Trung Quốc. theo yêu cầu của các doanh nghiệp Trung Quốc, nếu không phát sinh chi phí phải trả từ các khoản tiền gửi, giám sát đại lý có trách nhiệm trả tiền đặt cọc cho doanh nghiệp Trung Quốc và số tiền lãi do các ngân hàng thương mại, Việt Nam công bố.
Thông tư 47 cũng quy định rằng cơ quan giám sát hải quan phải báo cáo Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), Cục Cảnh sát trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an), Cục Đường bộ cục Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) theo định kỳ trong suốt Tuần đầu tiên của tháng Mười Hai mỗi năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý khẩn cấp.
Thông tư số 47 có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và ngày hết thời hạn thực hiện cho đến 2017/02/10.

Xem thêm: Khu trung chuyển hàng hóa đầu tiên của Việt Nam tại Lạng Sơn