Quy định khi vận chuyển hàng từ 7-10 tấn

Để thực hiện tốt công tác bảo đảm lưu thông an toàn của hàng hóa, ngày cuối cùng đã được gửi đến Bộ Giao thông vận tải ngày 23/2 Công văn số 1822 / BGTVT – VT cho Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện phổ biến và triển khai thực hiện trong ba quy định cần thiết cho vận tải hàng kinh doanh xe với tải trọng thiết kế từ 7-10 tấn.

Dịch vụ mua hàng Amazon

oto2

Như đã báo cáo trong năm 2015 BOT – đã yêu cầu các công ty vận tải, thực hiện vận chuyển hàng hóa các quy định của Nghị định số 86 của Chính phủ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải. Và để thực hiện những quy định Bộ GTVT Bộ Giao thông vận tải yêu cầu thực hiện thành công công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương quy định công tác tuyên truyền đặt ra trong Nghị định. Điều đặc biệt là các loại xe tải trọng thiết kế từ 7-10 tấn cần thực hiện các hoạt động sau:
1. Trước khi 07/01/2016 cho xe ô tô kinh doanh vận tải có trọng tải từ 07 tấn đến 10 tấn, các đơn vị kinh doanh có giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.
Giấy phép kinh doanh bao gồm:

 địa chỉ các đơn vị kinh doanh.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Đại diện pháp lý
Hình thức kinh doanh
Thời hạn hiệu lực của giấy phép kinh doanh
Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh.
2. Trước khi 2016/01/07 cho xe ô tô kinh doanh vận tải có trọng tải từ 07 tấn đến 10 tấn thiết bị giám sát với hành trình; thiết bị giám sát hành trình để đảm bảo điều kiện kỹ thuật tốt và hoạt động liên tục trong quá trình xe tham gia giao thông.
Thiết bị giám sát để đảm bảo các yêu cầu:

nap tien alipay

Lưu trữ và truyền tải thông tin phù hợp với các quy định của Bộ Giao thông vận tải.
Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong việc quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, quản lý hoạt động của các đơn vị kinh doanh và cung cấp các cơ quan giao thông vận tải, thanh tra cảnh sát theo yêu cầu.
3. Trước khi 2016/01/07 cho xe ô tô kinh doanh vận tải có trọng tải từ 07 tấn đến 10 tấn phải được gắn phù hiệu “XE TẢI” theo quy định.

Để đảm bảo thực hiện thành công công việc mà Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Sở Giao thông vận tải Giao thông vận tải và tạo điều kiện phù hiệu thực hiện tối đa mức độ nhanh nhất cho các đơn vị kinh doanh vận tải và triển khai tới các phương tiện giao thông đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh doanh nghiệp địa phương bằng xe ô tô trọng tải chở hàng được thiết kế để dưới 10 tấn từ 07 tấn: nơi các đơn vị vận tải và người điều khiển phương tiện giao thông ô tô trọng tải hóa kinh doanh từ 07 tấn đến thiết kế dưới 10 tấn không thực hiện các quy định trên sẽ bị xử lý theo quy định của vi phạm Nghị định số 171 / 2013 / NĐ-CP của Chính phủ ngày 2013/11/13.
Đồng thời các Sở GTVT sẽ báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ GTVT trước ngày 31/3/2016 lần 1 và trước ngày 30/6/2016 lần 2.

Xem thêm: Vận chuyển xe máy Bắc Nam bằng tàu