Lắp đặt các trạm thu phí không dừng

Ngày 2016/03/02 – Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho biết, việc lắp đặt các trạm sạc không phải là điểm dừng bắt buộc đối với tất cả các nhà đầu tư 2016/06/30 BOT và đã hoàn thành việc lắp đặt các trạm cơ sở miễn phí không ngừng trên các tuyến quốc lộ 1, QL14 và một số đường cao tốc để chính thức hoạt động từ 2016/01/07.

nap tien alipay
Tại các cuộc họp công tác triển khai lắp đặt các trạm thu phí trên quốc lộ 1 không được dừng lại, QL14 qua Tây Nguyên và một số đường cao tốc, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho biết: “Hiện việc thu phí một dừng quá chậm chạp, mỗi xe đi qua trạm tối thiểu cũng mất 30 giây, gây ùn tắc. Nguyên nhân chủ yếu do số cửa không đáp ứng được. Thứ hai là công nghệ lạc hậu. Vì thế việc lắp trạm thu phí tự động là bắt buộc chứ không phải lựa chọn gì nữa. Nếu có thể lắp toàn bộ các cửa thu phí tự động là ưu việt nhất. Có nhà đầu tư cho rằng, Bộ cứ ban hành tiêu chuẩn rồi để nhà đầu tư tự mua và lắp đặt, tự thu phí. Nếu bạn làm như vậy, tiền đắt hơn 3 lần so với việc triển khai hàng loạt bởi vì chắc chắn mua một mua đắt hơn nhiều điều, nhưng không liên kết với nhau . Không có cơ quan khác của nhà nước cho phép làm như vậy. dự án này được thực hiện bởi các đơn giá là rất minh bạch, nguồn gốc rõ ràng, quá trình thực hiện công việc … “

van chuyen

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chỉ đạo: “Trong ngày, các đơn vị đã không ký tiếp phụ lục hợp đồng phải được ký kết trong thời gian ngắn Nếu không có các nhà lãnh đạo ở đây vào ngày mai để ký Các đơn vị không ký, thậm chí cả tuần sau khi Bộ Giao thông vận tải.. sẽ có quyết định ngừng thu phí “.

Xác thực alipay

Vũ Quang Lâm, Giám đốc điều hành Công ty VETC (Tasco) – Các dự án đơn vị Bộ Giao thông vận tải hiện nay cho biết hơn 10 nhà đầu tư cũng chưa ký phụ lục hợp đồng. Trong tháng 3/2015, nếu tất cả các hợp đồng đã ký phụ lục hợp đồng dịch vụ ngày 30/06/2016 sẽ hoàn thành việc thực hiện lắp đặt theo đúng kế hoạch. /.

Xem thêm: VẬN CHUYỂN BẮC NAM VỚI DOOR TO DOOR