Không được bốc dỡ hàng hóa nếu Container quá tải

Ngày 20/02/2016 – Cục Hàng hải Việt Nam là để tham khảo ý kiến ​​các cơ quan chức cảng, đại lý kinh doanh / vận chuyển về dự thảo Thông tư quy định về vận chuyển hàng hóa tải kiểm soát tại các cảng biển trước Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Hướng dẫn đặt hàng

van chuyen 1

Theo đó, việc bốc dỡ các phương tiện đường bộ, tàu biển, phương tiện thủy nội địa tại các bến cảng trong vùng nước cảng biển, gồm các cảng thủy nội địa trong phạm vi cảng vùng nước các tải phải được xác định trước khi dỡ hàng. Các cảng biển doanh nghiệp khai thác, cảng thủy nội địa thuộc vùng nước cảng biển chỉ khi được cung cấp xử lý hàng hóa tải trinhkiem kiểm soát đã được phê duyệt và chịu sự kiểm soát của tải phù hợp với thủ tục duyệt chấp thuận. Người gửi hàng, chủ hàng phải cung cấp thuyền trưởng hoặc người đại diện của đội thông tin đầy đủ về tải hàng hóa trước khi giao hàng. Doanh nghiệp và cảng hàng hóa chỉ khi tàu là chứng từ xác nhận đầy đủ .Truong khối lượng của container xác định tổng trọng lượng vượt quá mức tối đa cho phép, doanh nghiệp cảng, thuyền trưởng không bốc dỡ hàng hóa lên hoặc xuống từ tàu.

Đối với các chủ hàng vận chuyển container nội địa, chủ hàng phải có chứng từ trọng lượng của container được xác định. Đối với vận chuyển container quốc tế có thể được chỉ định, bao gồm tất cả các container vận chuyển quốc tế nạp trên lá cờ, đơn xin nhập tịch của quốc gia quy định SOLAS phải được xác định 74 khối trước khi tải của tàu. Bao bì chứa không được lớn hơn tổng trọng lượng tối đa ghi trên container an toàn đã được phê duyệt Công ước An toàn năm 1972. Dự thảo cũng quy định về việc kiểm soát lượng hàng hóa xếp trên xe đường. Nếu xác định phương tiện vượt quá tải trọng cho phép tham gia giao thông, các doanh nghiệp không nhận được cổng xe vào cổng để dỡ. Ngày 20/02/2016 – Cục Hàng hải Việt Nam là để tham khảo ý kiến ​​các cơ quan chức cảng, đại lý kinh doanh / vận chuyển về dự thảo Thông tư quy định về vận chuyển hàng hóa tải kiểm soát tại các cảng biển trước Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

mua hàng amazon

Theo đó, việc bốc dỡ các phương tiện đường bộ, tàu biển, phương tiện thủy nội địa tại các bến cảng trong vùng nước cảng biển, gồm các cảng thủy nội địa trong phạm vi cảng vùng nước các tải phải được xác định trước khi dỡ hàng. Các cảng biển doanh nghiệp khai thác, cảng thủy nội địa thuộc vùng nước cảng biển chỉ khi được cung cấp xử lý hàng hóa tải trinhkiem kiểm soát đã được phê duyệt và chịu sự kiểm soát của tải phù hợp với thủ tục duyệt chấp thuận. Người gửi hàng, chủ hàng phải cung cấp thuyền trưởng hoặc người đại diện của đội thông tin đầy đủ về tải hàng hóa trước khi giao hàng. Doanh nghiệp và Captain cảng hàng hóa chỉ khi tàu là chứng từ xác nhận đầy đủ hoa.Truong khối lượng của container xác định tổng trọng lượng vượt quá mức tối đa cho phép, doanh nghiệp cảng, thuyền trưởng không bốc dỡ hàng hóa lên hoặc xuống từ tàu.

Đối với các chủ hàng vận chuyển container nội địa, chủ hàng phải có chứng từ trọng lượng của container được xác định. Đối với vận chuyển container quốc tế có thể được chỉ định, bao gồm tất cả các container vận chuyển quốc tế nạp trên lá cờ, đơn xin nhập tịch của quốc gia quy định SOLAS phải được xác định 74 khối trước khi tải của tàu. Bao bì chứa không được lớn hơn tổng trọng lượng tối đa ghi trên container an toàn đã được phê duyệt Công ước An toàn năm 1972. Dự thảo cũng quy định về việc kiểm soát lượng hàng hóa xếp trên xe đường. Nếu xác định phương tiện vượt quá tải trọng cho phép tham gia giao thông, các doanh nghiệp không nhận được cổng xe vào cổng để dỡ.

Xem thêm: Vận chuyển hàng hóa Hà Nội – Thanh Hóa