Hướng dẫn hoàn tiền trên Taobao và 1688

A. Hoàn tiền trên Taobao:

  • HƯỚNG DẪN BẰNG VIDEO CLIP:

     

  • HƯỚNG DẪN BẰNG HÌNH ẢNH:

Bước 1: Chọn 退款/退货

Bước 2: Chọn 仅退款

 

Bước 3:Nhập nội dung

 

Bước 4: Chọn 提交.

B. Hoàn tiền trên 1688:

  • HƯỚNG DẪN BẰNG VIDEO CLIP:
  • HƯỚNG DẪN BẰNG HÌNH ẢNH:

Bước 1: Kiểm tra tiền đã được Alipay chuyển vào tài khoản người bán chưa, nút cam cho thấy tiền vẫn chưa được chuyển đi. Qúy khách vui lòng chờ 15 ngày để hệ thống tự chuyển tiền cho bên bán ( dấu hiệu nhận biết không còn nút cam ) mới tiến hành các bước tiếp theo.

Bước 2: Sau 15 ngày hệ thống đã chuyển tiền cho bên bán (không còn nút cam). Chọn 申请售后.

Bước 3: Đánh dấu tick vào ô 全选.

Bước 4: Chọn 确定售后货品.

Bước 5: Nhập nội dung.

Bước 6: Chọn 立即提交申请.

Nhan Ship Hang cung cấp các dịch vụ khép kín như: