Dịch vụ giao hàng tận nơi với COD

Dịch vụ giao hàng (COD) là một dịch vụ đặc biệt mà người gửi có thể được sử dụng cùng với các dịch vụ bưu chính khác được giao phó cho các bưu điện để thu tiền giúp người nhận khi giao hàng của bưu điện (hàng hóa hàng) và trả lại số tiền đó cho người gửi.
Tin tức dịch vụ hộ phí giao hàng
Giá tối đa cho một COD của bưu điện giao hàng là: 50.000.000 (năm mươi triệu)
Dịch vụ hộ phí giao hàng (COD) đi kèm với các dịch vụ bưu chính trong nước:

giao hang
• Đưa ra những con số tối đa
• Bưu kiện
• Chuyển phát nhanh (EMS)
• Phát trong ngày (PTN)
• Bưu chính uỷ thác hướng dẫn đặt hàng
Bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng COD cho các dịch vụ bưu chính chịu trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại xảy ra cho các đơn đặt hàng qua bưu điện hoặc tiền COD của Bưu điện.
Dịch vụ chuyển tiền cước ban hành theo Quyết định số 4496 / QĐ-TCT-Giám đốc điều hành của Giám đốc điều hành TCT ngày 2005/08/23 BC VT VN.
Khi sử dụng dịch vụ COD, khách hàng phải trả chi phí sau đây:
• Dịch vụ giao hàng phí hộ phí cơ bản mà khách hàng lựa chọn để gửi thư hoặc COD: Theo tỷ lệ quy định hiện hành đối với từng loại hình dịch vụ (nếu có).
• Phí dịch vụ giao hàng thu tiền COD (không bao gồm thuế GTGT): 0,75% giá trị hoặc doanh thu tối thiểu 7.000.
• Phí chuyển tiền: Thu thập 50% các dịch vụ chuyển tiền phí trong lực lượng.
Cụ thể, bạn có thể yêu cầu đơn đặt hàng chuyển tiền nhanh COD ..

Xem thêm Cách săn hàng hiệu dịp cuối năm