White Blue Black Business Blog Banner (1) (1)

Thường thì, việc xử lý một giao dịch chuyển tiền sang Trung Quốc tại ngân hàng mất ít nhất 01 ngày làm việc hành chính, tùy thuộc vào thời gian giao dịch và số lượng giao dịch trước đó. Nếu giao dịch được thực hiện vào buổi chiều, có thể sẽ phải chờ đến ngày hôm sau để tiền được chuyển đến tài khoản người nhận ở Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu thông tin giao dịch có sai sót như họ tên, số hiệu giấy tờ, mã CIF, Bank code, Swift code, thời gian xử lý có thể kéo dài nhiều hơn để xác nhận thông tin chính xác và thực hiện các biện pháp sửa lỗi. Việc chuẩn bị hồ sơ giấy tờ chính xác sẽ giúp tiết kiệm thời gian và tránh gặp phải trở ngại trong quá trình giao dịch.